فند ق زنز ر ؤ

به رژه کشیدن واژه‌ها برای توضیح چیستی و کیستی زن، از حوصله‌ی یک متن چند صفحه‌ای خارج است، به ویژه اگر قلم را برای نوشتن زن افغانستانی برداشت، چون در آن هنگام صدای فریاد تک‌تک واژه‌ها را می‌توان شنید و غم پنهانی درون . [5] N ^ TS y r RQ0 T , @ , ی r ی0 Uی یr,RT -ی - /Z- -~R, T, N-{9Z, Sی0 TSی -ی yی r L,Oی8 Sی, ] - RN Sؤ R 7یM R 6- یb cL

2023-01-27
    صور ه عن الحرمين الشرفين
  1. دراسة اسم الفعل في اللغة العربية
  2. ق/ 1389هـ
  3. کلیپ خنده دار ایرانی